Ενημερωτικό Δελτίο της πράξης

Ενημερωτικό Δελτίο της πράξης

Στα πλαίσια της διάδοσης της πράξης και γνωριμίας του κοινού με τους στόχους του προγράμματος μοιράστηκε ενημερωτικό φυλλάδιο που περιέχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες. 

Μπορείτε να δείτε εδώ το ενημερωτικό φυλλάδιο