Πρώτη Συνάντηση Δικαιούχων για την πράξη ΒΙΟΜΑ

Πρώτη Συνάντηση Δικαιούχων για την πράξη ΒΙΟΜΑ

Η 1η  συνάντηση των εταίρων της πράξης «ΒΙΟΜΑ» πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 13 Μαρτίου 2018 στο Τεχνολογικό Πανεπιστημιο Κύπρου, στη Λεμεσό. Στη συνάντηση παρευρέθηκαν εκπρόσωποι όλων των εταίρων της πράξης «ΒΙΟΜΑ». Ο κάθε φορέας τοποθετήθηκε για την ανάγκη διεκπαιρέωσης του έργου άμεσα, αλλά και για την προσωπική προσφορά του καθενός στην διαδικασία υλοποίησης και επιτυχίας της πράξης

Ακολουθούν φωτογραφίες απο τα πρακτικά της συνάντησης: